Home » Regnskap » O » Omløpsmidler

Omløpsmidler

Eiendeler som ikke er anleggsmidler, jf. regnskapsloven § 5-2. Omløpsmidler er eiendeler som en del del av foretakets ordinære driftssyklus og fordringer med kortere løpetid enn ett år.