Home » Regnskap » O » Omløpsforume

Omløpsforume

Likvide aktiva. Det skilles mellom mest likvide og mindre likvide aktiva.

Mest likvide aktiva er: kassebeholdning, bankinnskudd, veksler, debitorer, verdipapirer. Minst likvide aktiva er: beholdninger av ferdigvarer, halvfabrikater, råstoffer, emballasje, forskudd til varekreditorer.