Home » Regnskap » O » Omformingsprosess

Omformingsprosess

Omformingen av råstoff/ materialer er en prosess hvor produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital omformer/ foredler råstoffene/ materialene til produkter. Arbeidskraft og kapital kalles hjemmehørende produksjonsfaktorer og råstoff/ materialer kalles fremme produksjonsfaktor.