Home » Regnskap » O » Objektiv verdi

Objektiv verdi

Verdien vurdert etter godenes objektive betydning. Eller: Resultat av forhandlinger mellom to parter (kjøper og selger). Se også subjektiv verdi.