Home » Regnskap » N » Nullpunktanalyse

Nullpunktanalyse

Beregning av dekningsgrad, nullpunkt og sikkerhetsmargin for en virksomhet.