Home » Regnskap » N » Norsk Regnskapsstiftelse

Norsk Regnskapsstiftelse

NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

Les mer om Norsk Regnskapsstiftelse her.