Home » Regnskap » N » Noter/ noteopplysninger

Noter/ noteopplysninger

Tilleggsopplysninger til et regnskap som ikke framgår av resultatregnskapet eller balansen. Noteopplysninger er en integrert del av et årsregnskap. Obligatoriske noteopplysninger framgår av regnskapslovens kapittel 7.