Home » Regnskap » N » Nortrade

Nortrade

Nortrade er Norges offisielle handelsportal og ble opprettet av Norges Eksportråd i 1996 som en av de første offisielle handelsportalene i verden.

Nortrade inneholder oppdatert bedriftsinformasjon for over 4000 norske bedrifter Nortradesom driver eksport, import eller andre former for internasjonal virksomhet. Databasen innholder industrikoder for produkter og tjenester fordelt på 35 bransjer. Alle bedrifter, produkter og tjenester er søkbare på 7 språk.

Gjennom Trade Board kan utenlandske bedrifter legge inn henvendelser og komme i direkte kontakt med aktuelle norske samarbeidspartnere. Nortrade oppdateres også daglig med aktuelle nyheter og artikler.

Nortrade finnes også i trykt utgave og distribueres eksklusivt til alle norske ambassader i utlandet sammen med Innovasjon Norge sine kontorer, alle utenlandske ambassader i Norge og aktuelle internasjonale messer. Boken er delt inn i 35 bransjer og er basert på Nortrade databasen på nett. Den trykte utgaven av Nortrade kan bestilles hos forlaget.

Nortrade er en del av Findexa Forlag AS, en stor norsk aktør innen media- og informasjonsvirksomhet. Nortrade nærmeste samarbeidspartnere er Innovasjon Norge, Nærings- og handelsdepartementet, Oslo Handelskammer, NHO, Norges Forskningsråd og Eniro Norge, samt en rekke bransjeorganisasjoner.

Se også www.nortrade.com