Home » Regnskap » N » Normaltillegg

Normaltillegg

Tilleggssatser som regnes ut ved divisjon av de indirekte kostnadene som ansees normale, ved normal utnyttelse, med fordelingsgrunnlag for et normalår.