Home » Regnskap » N » Normalselvkost

Normalselvkost

Selvkost basert på virkelige direkte kostnader pluss indirekte kostnader ved normal beskjeftigelse i bediftens forskjellige avdelinger.