Home » Regnskap » N » Normalresultat

Normalresultat

Driftsresultat ved normal kapasitetsutnyttelse med normale kostnader i en normal periode.