Home » Regnskap » N » Normalkapasitet

Normalkapasitet

Produksjonsytelse per periode ved normal arbeidstid per døgn, normalt tempo og normal produksjonssammensetning. Da har bedriften full kapasitetsutnyttelse og 100 % kapasitetsutnyttelses- eller beskjeftigelsesgrad. Som mål for utnyttelsesgraden brukes produksjonsmengden.