Home » Regnskap » N » Normalkalkyle

Normalkalkyle

Beregning av et produkts selvkost når man går ut fra normal produksjon som basis for fordeling av de faste kostnader. Selvkost blir da: (FK: normalproduktmengde) + (VK: virkelig produktmengde).