Home » Regnskap » N » Normalkalkulasjon

Normalkalkulasjon

Kalkyle eller internregnskapsrapportering som tar sikte på å kartlegge sammenhengen mellom kostnader, kostnadssteder (avdelinger) og kostnadsbærer. Det vil si varer eller tjenester (gjerne også inntekter og varer/tjenester).

Basert på prosentsatser eller timesatser for fordeling av indirekte kostnader.