Home » Regnskap » N » Nominelt resultat

Nominelt resultat

Resultat som er foretatt uten hensyn til pengeverdiforandring.