Home » Regnskap » N » Hovedorganisasjon (NHO)

Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Norges Håndverkerforbund, Norges Industriforbund og Norsk Arbeidsgiverforening ble til NHO da de tre organisasjonene slo seg sammen 1. januar 1989. De næringspolitiske tradisjonene strekker seg tilbake til 1886 da Håndverkerforbundet ble stiftet.

Medlemmene i NHO er omlag 21.300 bedrifter innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap. Bedriftene utgjør ca. 520.000 arbeidsplasser.

NHOs formålsparagraf NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Les mer om NHO på deres hjemmeside.