Home » Regnskap » N » Nettoskatt

Nettoskatt

Skatt som blir beregnet av alminnelig inntekt, dvs. inntekten etter fradragene er trukket fra. Vanlige fradrag er;

minstefradrag særfradrag foreldrefradrag og fradrag for gjeldsrenter Nettoskatten omfatter skatt til kommune og fylkeskommune og fellesskatt til staten.