Home » Regnskap » N » Nettoresultatgrad

Nettoresultatgrad

Driftsresultatet i prosent av sum driftsinntekter.