Home » Regnskap » N » Nettoresultat

Nettoresultat

En bedrifts overskudd (eventuelt underskudd) etter ordinære kostnader og avskrivninger, renter og skatter.