Home » Regnskap » N » Nettopris

Nettopris

Bruttopris minus alle reduksjoner i denne. Det er nettoprisen per enhet multiplisert med antall solgte enheter som er inntekt (salgsinntekt).