Home » Regnskap » N » Nettolønnsordningen

Nettolønnsordningen

Nettolønnsordingen for sjøfolk, eksistere i bokstavelig betydning ikke. Ansatte i skipsfarten betaler vanlig skatt til kommune, fylke og stat – mens rederiene får tilbakebetalt den ansattes inntektsskatt og arbeidsgiveravgift med inntil ca. kr 200 000,- per ansatt som er dekket av ordningen.

Denne ordningen gjelder bare NOR-registrerte skip i konkurranseutsatt fart. Ordningen er i henhold til EUs "State Aid Guideline" for å styrke konkurransekraften til skip registrert i EU/EØS-land i forhold til skip fra andre verdensdeler.