Home » Regnskap » N » Nettoinvestering

Nettoinvestering

Bruttoinvestering minus kapitalslit i perioden.