Home » Regnskap » N » Netto bearbeidingsverdi

Netto bearbeidingsverdi

Bearbeidsverdi minus avskrivning.