Home » Regnskap » N » Netto verdi

Netto verdi

Teoretisk sett vil egenkapitalen være det som er igjen til eierne dersom verdien av gjelden bir trukket fra verdien av eiendelene. Egenkapitalen kalles derfor også for bedriftens netto verdi eller netto formue.

Egenkapitalen i en bedrift kan også beregnes slik:

Egenkapital som netto verdi/ netto formue