Home » Regnskap » N » Netto realisasjonsverdi

Netto realisasjonsverdi

Forventet salgspris i ordinær virksomhet med fradrag for gjenstående tilvirkningsutgifter og salgsutgifter. Regnes som virkelig verdi for varelager.