Home » Regnskap » N » Netto

Netto

Et bruttobeløp fratrukket kostnadene forbundet med beløpet.

Netto finansinntekter