Home » Regnskap » N » (tap)

(tap)

Negative resultatelementer

Vil inntreffe når:

utbetaling > utgift utgift > kostnad kostnad > produksjonsverdi inntekt > innbetaling innbetaling < utbetaling