Home » Regnskap » N » (passiva)

(passiva)

Negativ verdibeholdning

Vil inntreffe når en bedrifts transaksjoner fører til at man får:

utgift nå, utbetaling senere kostnad nå, utgift senere produksjonsverdi nå, kostnad senere utbetaling nå, innbetaling senere