Home » Regnskap » N » Negativ aksjekapital

Negativ aksjekapital

Man har negativ aksjekapital når bare aksjekapitalen er igjen og årets resterende driftsunderskudd er større enn denne. Differansen mellom resterende driftsunderskudd og aksjekapitalen er da negativ egenkapital. Fortsatt drift kan forsvares når ventet inntekt dekker resterende driftsunderskudd.