Home » Regnskap » N » Nedskrivning aksjekapital

Nedskrivning aksjekapital

Kan skje som følger:

Ved tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital. Nedskriving mot selskapets aktiva. Eliminering av regnskapsmessig underskudd.