Home » Regnskap » N » Nedskrivning

Nedskrivning

Reduksjon av et aktivums bokførte verdi. Nedskriving av formuesgjenstander foretas på bestemte tidspunkter, som regel ved regnskapsavslutninger, som følger av for høyt vurdert bokførte verdi. Årsakene kan f.eks være fallende (svikende) konjukturer eller ønske om å skaffe seg skjulte reserver.