Home » Regnskap » N » Nedre dekningspunkt

Nedre dekningspunkt

Det nedre skjæringspunktet mellom kurvene for totalkostnadene og totalinntektene i et totaldiagram. Svarer til laveste antall enheter som må produseres og selges for å unngå tap.