Home » Regnskap » N » Neddiskontontering

Neddiskontontering

Omregning av et fremtidsbeløp til et nåtdisbeløp. Se også diskonteringsfaktor.