Home » Regnskap » N » Nåverdimetode

Nåverdimetode

Ved investering: det samme som neddiskonteringsmetode. Metoden går ut på å neddiskontere alle innbetalinger og utbetalinger til nåverdi, og investeringen er da lønnsom når summen av de neddiskonterte innbetalingene overstiger summen av de nediskonterte utbetalingene.