Home » Regnskap » N » Nåsatsprinsipp

Nåsatsprinsipp

Kalkyleprinsipp. Kostnadssatser eller kostnadstillegsprosenter regnes ut basert på størrelsen av kostnadene og fordelingsgrunnlagene i en bestemt periode. Disse satsene brukes for etterkalkulasjon av de produkter som er produsert i samme periode.