Home » Regnskap » M » Mva kalender

Mva kalender

Omsetningsoppgaven skal sendes inn til følgende terminer:

1. termin januar/ februar 2. termin mars/ april 3. termin mai/ juni 4. termin juli/ august 5. termin september/ oktober 6. termin november/ desember

Oppgaven må være kommet frem til skattekontoret innen en måned og ti dager etter utløpet av hver termin, bortsett fra oppgaven for 3. termin hvor fristen er satt til 31. august. Dersom oppgaven sendes med post, må den være poststemplet innen utløpet av denne fristen.

Skattekontoret kan samtykke i at det brukes avvikende terminer dersom det foreligger særlige forhold.