Home » Regnskap » M » Mulighetspresisering

Mulighetspresisering

Første fase i beslutningsprosessen. I denne fasen konkretiseres de viktigste handlingsalternativene.