Home » Regnskap » M » Motregning

Motregning

Avregning mellom to personer som har gjensidig gjeld, slik at de to fordringer oppheves så langt den minste dekker den største. Det er visse restriksjoner på motregning.