Home » Regnskap » M » Mønstervern

Mønstervern

Et rettslig vern for beskyttelse av industrielle gjenstanders form og/ eller utstyr mot urettmessig kopiering av tredjemann.