Home » Regnskap » M » Monopolmarked

Monopolmarked

Etterspørselsmonopol: Etterspørsel er monopolistisk og tilbud er atomistisk. Begrenset etterspørselsmonopol: Ettrspørsel er monopolistisk og tilbud oligopolistisk. Begrenset tilbudsmonopol: Etterspørsel er oligopolistisk og tilbud er monopolistisk. Bi (tosidig) monopol: Etterspørsel er monopolistisk og tilbud er monopolistisk.