Home » Regnskap » M » Monopolisitisk prisdannelse

Monopolisitisk prisdannelse

Når en bedrift er i monopolstilling (se monopol) vil den fritt kunne fastsette sine priser slik at den oppnår maskimalt overskudd (vinningsoptimuim), det vil si at prisen fastsettes til det punktet på etterspørselskurven som tilsvarer den produksjonsmengden der grenseinntekt er lik grensekostnad.

Monopolbedrifter er under streng offentlig kontroll, for at deres prisfastsetting ikke skal være i strid med samfunnets interesser.