Home » Regnskap » M » Monopol

Monopol

Enerett til å utøve en bestemt økonomisk virksomhet. Man har monopol når det på et marked bare finnes én tilbyder (tilbudsmonopol) eller én etterspørrer (etterspørselsmonopol) av en bestemt vare eller varegruppe, fortrinnsvis når vedkommenden vare vanskelig kan erstattes av andre varer.