Home » Regnskap » M » Minste midlers prinsipp

Minste midlers prinsipp

Angir at et resultat søkes oppnådd med minst mulig innsats, eller omvendt at en innsats gir størst mulig resultat.