Home » Regnskap » M » Mindrekostnader

Mindrekostnader

Reduksjon i kostnader som følge av reduksjon i produksjon eller salg. Det motsatte av merkostnader.