Home » Regnskap » M » Mindreinntekt

Mindreinntekt

Reduksjon i inntekt som følge av reduskjon i salg. Det motsatte av merinntekt.