Home » Regnskap » M » Midlertidig forskjell

Midlertidig forskjell

Poster med ulik periodisering i regnskapet og ved skatteberegningen og som utlignes over tid. Midlertidige forskjeller i balansen kan enten være skatteøkende (gir økt framtidig skatt) eller skattereduserende (gir redusert framtidig skatt).