Home » Regnskap » M » Merkost II

Merkost II

Periodebegrep som betegner summen av totale variable kostnader og produktdirekte faste kostnader.