Home » Regnskap » M » Mengdeavvik ved standardkalkulasjon

Mengdeavvik ved standardkalkulasjon

Avvik som skyldes forskjell mellom standard direkte material og kalkulert direkte material.