Home » Regnskap » M » Mellomhandel

Mellomhandel

All handel som utøves av mellomledd mellom produsent og forbruker/ konsument.