Home » Regnskap » M » Materielle formuesgjenstander

Materielle formuesgjenstander

Fast eiendom (tomter, bygninger), produksjonsutstyr, transportutstyr, lagerutstyr, kontorutstyr, beholdninger av alle salg, fordringer av alle salg. Det motsatte av immaterielle formuesgjenstander.